Thiết kế và thi công nội thất văn phòng công ty VTH ở cầu giấy

Địa chỉ: Tòa nhà Việt Hải, Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội

Diện tích
Địa chỉ: Tòa nhà Việt Hải, Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội
 

Diện tích

Chi tiết