Thiết kế và thi công nội thất văn phòng sàn giao dịch vàng thuộc Viettin Bank- Hà Nội

Địa chỉ: Sàn giao dịch vàng tại tầng 11 tòa nhà cửa nam - Hà Nội

Địa chỉ: Sàn giao dịch vàng tại tầng 11  tòa nhà cửa nam - Hà Nội

Diện tích

Chi tiết