Thiết kế văn phòng công ty cổ phần Phát Hà Thành

Địa chỉ: Số 243A phố Đê La Thành, Hà Nội

Diện tích: 172 m2
Địa chỉ: Số 243A phố Đê La Thành, Hà Nội
Diện tích: 172 m2

Chi tiết