Thiết kế văn phòng công ty cổ phần Pizza 4P’s

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Diện tích: 200m2

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Diện tích: 200m2

Chi tiết